Profil advokáta

JUDr. Jiří Navrátil působí jako advokát již od roku 2006, přičemž navazuje na svoji dlouholetou (více než 25letou) profesionální praxi v oblasti práva a nemalé zkušenosti ze spolupráce s několika světově uznávanými a dlouhodobě dobře zavedenými společnostmi, vládními organizacemi a dalšími významnými klienty.

JUDr. Jiří Navrátil působí jako advokát v Brně a také (většinu pracovních dnů) v Praze. Své služby však poskytuje na celém území České republiky. Jako plnohodnotný člen asociace AEA International Lawyers Network může JUDr. Jiří Navrátil rozsahem poskytovaných služeb pokrýt i naprostou většinu zemí světa a taktéž může využívat informace a zkušenosti významných právníků z téměř celého světa. Viz AEA International Lawyers Network.

JUDr. Jiří Navrátil má zkušenosti i jako rozhodce Mezinárodního arbitrážního soudu při Mezinárodní obchodní komoře ICC v Paříži. V letech 1999 – 2004 působil jako předseda sekce obchodního práva a posléze sekce pracovního práva, v Evropsko – českém fóru (ECF bylo členem Evropských obchodní komor v ČR se zaměřením na legislativní přípravu ČR pro vstup do EU). Je (jako člen expertní skupiny a autor jedné kapitoly) spoluautorem publikace AGENDA 2003 mapující připravenost české legislativy na vstup do Evropské unie. Jako zástupce ECF se účastnil i zasedání Legislativní rady vlády ČR při velké novele obchodního zákoníku a za dobu svého působení v ECF, i jako právní poradce Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (pro který pracuje dosud), se podílel na řadě komentářů a připomínkových řízení k mnoha českým zákonům. Je také členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR.

               
Odkazy: AEA International Lawyers Network                   Copyright © 2012 JUDr. Jiří Navrátil